Γαληνοτάτη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος - Γ.Μ.Α.Τ.Ε.
ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. της Γ.Μ.Α.Τ.Ε.SEREINISSIMA GRAND ORIENT OF GREECE
Supreme Council 33o
of Ancient and Accepted Scottish Rite - A.A.S.R.

Serenissima Grand Orient of Greece,

has a fully recognized “High Council” by the Southern Masonic Jurisdiction in the United States,  consisting of 33 degrees  (adding 30 so called appendant degrees on to the 3 degrees of the the Craft Lodge, which confers the Entered Apprentice, Fellowcraft, and Master Mason degrees).  This international body, AASR,  was created by the Southern Jurisdiction (Southern Jurisdiction, Charleston NC), which is currently based in Washington DC, USA and it is based on the provisions of the Frederick II Constitution of 1776 and the Lausanne amendments.

P A G E S